Skip to main content

Oddalenie się Jezusa, Jego nieobecność –  nie jest przeszkodą dla tłumów, by być blisko Jezusa. Zbiegają się oni do Niego z odległych stron – tam samo jak stanie się to w dzień Pięćdziesiątnicy.

Przeczytaj – Mk 3,7-12

Tweety:
Wielu bowiem uzdrowił
wszyscy, którzy mieli jakieś choroby,
cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.

dzisiaj

Rozważanie:
Podstawowy warunkiem by kogoś dotknąć, jest być blisko niego. To jest cud wcielenia – Bóg stał się bliski, na wyciągnięcie ręki. Jego misją jest wziąć na siebie nasze choroby i  cierpienia. Dotknięcie Jezusa z mocną nadzieją, oznacza wiarę, która zbawia.

Modlitwa:
Panie, uwielbiam Cię i dziękuję Ci za Twoją bliskość i obecność. Przychodzę do Ciebie z tym, co jest moją chorobą, niemocą, paraliżem. Tylko ty możesz mnie uzdrowić. Amen.