Skip to main content

Mędrcy są dla nas wzorem drogi do prawdziwej wiary, ponieważ bardziej uwierzyli w dobroć Boga, niż pozorny splendor władzy Heroda. Reprezentują Oni współczesnych ludzi poszukujących Boga, pragnących rozpoznać znaki Jego obecności we współczesnym świecie. Każdy musi odbyć drogę mędrców – drogę która prowadzi od poszukiwania do adoracji Boga objawionego w Jezusie.

Przeczytaj – Mt 2, 1-12

Tweety:
Upadli na twarz
Oddali Mu pokłon i ofiarowali Mu dary
Inną drogą udali się do swojej ojczyzny

dzisiaj

Rozważanie:
Warto zwrócić uwagę na zachowanie mędrców, którzy spotkali Jezusa. Pierwszym ich gestem jest adoracja, pokłon, uwielbienie. W tym znaku wyznają w nim Pana i Boga. Konsekwencją jest chęć daru – oto gdy adoruję Boga, rodzi się we mnie naturalnie i spontanicznie chęć oddania Mu wszystkiego czym żyję, kim jestem: mojej biedy i bogactwa. Potem jest już powrót, ale inną drogą. Po tym spotkaniu, nic nie jest takie jak kiedyś. Gdy spotykam Jezusa, zaczynam nową drogę i wracam do tam gdzie toczy się moje życie, by opowiedzieć o Tym którego spotkałem. Tym samym droga Trzech Króli staje się moją drogą.