Skip to main content

Dziś jesteśmy świadkami jak Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. W jednym zdaniu wygłasza „program” swojej działalności – jest prosty, lapidarny, ale niezwykle mocny. Chodzi po prostu o nawrócenie. To cel Jezusowej misji.

Przeczytaj: Mt 4,12-17.23-25

Tweety:
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:
Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

expose

Rozważanie:
Człowiek sukcesu wybiera najlepszy moment i miejsce najbardziej sprzyjające rozwojowi swojej działalności. Logika Jezusa jest jednak zupełnie inna: wybiera to, co trudniejsze (uwięzienie poprzednika), bardziej niepewne (ziemia pogańska i obojętna religijnie), bo Jego motywacją nie jest osiągnięcie, lecz dotarcie z przesłaniem Ewangelii tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, choć może najmniej oczekiwana. Jezus przychodzi też dzisiaj do mnie jako nauczyciel i lekarz. Pragnie uzdrawiać mój umysł i serce z wszelkich lęków, zamknięć, ciemności – głosząc mi bliskość miłości Boga poprzez swoją bliskość: „Nadchodzi królestwo niebieskie”.

Modlitwa:
Jezu, ja także bardzo potrzebuję nawrócenia, czyli ufnego zwrócenia się ku Tobie z moją słabością. Tymczasem widzę, że często bardziej chcę się nawracać i zmienić tych, którzy żyją obok mnie, a nie siebie. Proszę, pomóż mi uwierzyć, że moja osobista przemiana jest najbardziej czytelnym świadectwem Twojej zbawczej mocy.