Skip to main content

Po co adorować Dziecię Jezus? Nie chodzi przecież o płytkie wzruszenie, zachwyt nad prostotą betlejemskiego żłóbka, czy historyczne dociekania.

Adoracja Nowonarodzonego, to zdumiewające odkrycie, że oto staliśmy się dziećmi Bożymi. Słowo stało się ciałem i pokazało nam Ojca – oto już wiemy na czyj wzór i podobieństwo jesteśmy.

PrzeczytajJ 1,1-18

Tweety:
Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi

3112

Rozważanie:
Przyjęcie lub odrzucenie Słowa, to „tak” lub „nie” dla naszej tożsamości. Akceptacja lub zaprzeczenie nas jako Synów Boga.
Tak też dokonuje się każde nawrócenie. Nie przez zdanie „już więcej nie będę”, lecz przez odzyskanie świadomości, kim dla Boga jestem. Bez tej transformacji w naszym myśleniu, nie ma przyjęcia Słowa i nigdy nie dokona się w nas Boże Narodzenie.

Modlitwa:
Panie, grzech sprawia, że zapominam. Zapominam, że jestem Twoim dzieckiem. Że mogę bez względu na porę, miejsce i mój stan wołać: Ojcze! Chcę Cię dziś przyjąć do mojego życia, pod mój dach. Zamieszkaj ze mną i daj mi moc dziecka Bożego! Amen.