Skip to main content

Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.
So 3,9

Rozważanie:

Wielu z nas ma skłonność tak mocno przeżywać złe wiadomości, których faktycznie dociera do nas bardzo wiele, że tracą nadzieję na możliwość zmiany na lepsze. Od strony psychologicznej jest to zrozumiałe. Ale gdy patrzymy oczami wiary, dostrzegamy, że brak nadziei jest w pewnym sensie obrażaniem Pana Boga — odbieraniem Mu Jego wszechmocy lub dobroci.

wargiczyste

Ufanie Bogu niezależnie od okoliczności to umiejętność, której warto się wciąż na nowo uczyć. Biblia w wielu miejscach zapewnia nas, że zło zawsze ma swój kres. Jednym z tych nich jest Księga Sofoniasza. Prorok zapowiada w niej nawrócenie narodów prześladujących Izrael i połączenie ich we wspólnym, świętym kulcie prawdziwego Boga.

Obietnica Sofoniasza spełnia się na naszych oczach we wszystkich ofiarach Mszy św.: jednomyślnym służeniu Bogu i wychwalaniu Go czystymi wargami codziennie we wszystkich krajach świata. Eucharystia przemienia świat; każdy z nas przemienia świat, gdy wytrwale jednoczy się z Jezusem Chrystusem i Go naśladuje.

Do wykucia:
Przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.
So 3,9