Skip to main content

Dzisiejsze Słowo zaskakuje brakiem akcji, dialogów, morału. To po prostu długa lista dziwnie brzmiących imion. Jednak to one stanowią rodowód Jezusa, Jego tożsamość.

Widzimy w tym spisie jak dosłowne jest człowieczeństwo Jezusa, ile niesie niełatwych ludzkich historii. Ale to właśnie z nich  utkane jest Jego ziemskie życie. Spis tych imion udowadnia jak Syn Boży „stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu”.

PrzeczytajMt 1,1-17

Tweety:
Rodowód Jezusa Chrystusa,
syna Dawida,
syna Abrahama

rodowod

Rozważanie:
Jezus nazwany dziś Synem Abrahama wypełnia obietnicę jaką Bóg dał Ojcu Izaaka na górze Moria: „Bóg się zatroszczy o baranka na ofiarę” – czytamy w Księdze Rodzaju.

W swoim Synu, Bóg ostatecznie „podmienia” człowieka, ratuje go i zbawia. Oto istota Wcielenia. Od tej chwili, dzieje mojego życia dzieli ze mną mój Bóg. W życiu Jezusa zbiegają się, niejednokrotnie bardzo pogmatwane, losy i historie naszego życia. Nie odrzuca On ani swojego i naszego rodowodu, ale bierze wszystko na Krzyż i zbawia.

Modlitwa:
Panie, naucz mnie dziś przyjąć mój rodowód życia. Jest często, jak twój, mieszanką chluby i wstydu. Ty jednak potrafisz to wszystko przemienić i uczysz mnie wciąż, że potrafisz pisać prosto na krzywych liniach mojej historii. Amen.