Skip to main content

Posłańcy od Boga – Archaniołowie. To sam Bóg ich posyła, by pomagali nam w osiągnięciu zbawienia. Nasza walka z pokusami i grzechem, oparta jedynie na dobrych chęciach, jest mało skuteczna. Dlatego tak bardzo potrzebujemy obrońców ludzi w walce z szatanem. Wierzymy dziś i wyznajemy, że każde życie ludzkie jest wspomagane anielską opieką.

Przeczytaj: J 1,47-51

Tweety:
Zobaczysz jeszcze więcej niż to
Ujrzycie niebiosa otwarte
aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego

29 ix

Rozważanie:
Dla wielu chrześcijan współczesnych prawda o aniołach trąci mitologią. Czasem traktujemy je jak „sympatyczne dobre duszki”. Jak prawdę o aniołach uczynić żywą? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy chcieć jeszcze więcej zbliżyć się do Chrystusa, który jest centrum i przestrzenią naszej wspólnoty z aniołami. Zbliżając się do Chrystusa, zbliżamy się zarazem do Jego przyjaciół. Aniołowie są zespołem przyjaciół Chrystusa. Służą Chrystusowi, a nam ze względu na Chrystusa. Im chodzi o to samo, co Jezusowi – o nasze zbawienie.

Modlitwa:
Boże, dziękuję że stworzyłeś anioły. tak bardzo potrzebuję ich wsparcia, opieki i ich mocy w walce z szatanem. Chcę Cię dziś uwielbiać za te niebiańskie byty. Cześć im oddawana zbliża do Ciebie, a zarazem jest znakiem Twojej Panie bliskości i opatrzności. Amen.

Więcej na dziś: 

Dn 7,9-10.13-14
Ps 138,1-5