Skip to main content

Wiara nie jest tajemną wiedzą dla wybranych. Pismo Święte nie jest księgą z „podwójnym dnem” i zaszyfrowanym scenariuszem losów ludzkości. Wciąż pokusą jest gnoza – tajemna wiedza, z której ma rzekomo płynąć gwarancja zbawienia. Jednak my wierzymy i wyznajemy, że „łaską jesteśmy zbawieni”.

Przeczytaj – Łk 8,16-18

Tweety:
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione,
ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie.

OSWIECENI

Rozważanie:
Przede wszystkim lampą, światłem jest Jezus głoszący zbliżające się zbawienie. Światłem są też uczniowie, w poprzedniej przypowieści opisani jako ci, którzy słyszą słowo, przyjmują je i wydają owoc. W tej logice widać głęboki sens ciągłego głoszenia Ewangelii. W jej naturze, wpisane jest jej rozprzestrzenianie. Niewidoczne światło jest bezużyteczne.

Modlitwa:
Panie chcę być dziś światłem. Twoim światłem: wskazywać drogę, pokazywać cel i możliwe niebezpieczeństwo. Chcę, by moje życie rozjaśniało innym codzienność, by prowadziło innych do Ciebie. Amen.

Więcej na dziś:
Prz 3, 27-35
Ps 15, 1-2.3-4.5