Skip to main content

Nie wiadomo co mówił Jezus siedząc w łodzi Piotra. Musiały być to jednak słowa pełne mocy, skoro ten doświadczony rybak ulega słowom tajemniczego nauczyciela.

Nie wiadomo co mówił Jezus siedząc w łodzi Piotra. Musiały być to jednak słowa pełne mocy, skoro ten doświadczony rybak ulega słowom tajemniczego nauczyciela. „Na Twoje słowo zarzucę sieci” – oto pierwsze wyznanie wiary Piotra. Bo wiara zaczyna się od uwierzenia Jezusowi, Jego słowom.

Przeczytaj: Łk 5,1-11

Tweety:
Usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów.
Na Twoje słowo zarzucę sieci.
ZŁOWIONY

Rozważanie:
Powołanie Piotra ma swoje źródło w słuchaniu. Nasza wiara to wiara w Tego, który jest Słowem Ojca – bo to właśnie w Nim Bóg powiedział nam wszystko, co miał do powiedzenia. Ten pojedynczy akt wiary przerodzi się za chwilę w wiarę całego Kościoła. Ta wiara jest przekazywana po dziś dzień. Bo tak już jest, że moja wiara ma konsekwencje nie tylko w moim życiu, ale i innych ludzi. Tak niepozornie zaczyna się najpiękniejszy czas w życiu Piotra: poszedł za Jezusem, a raczej dał się poprowadzić.

Modlitwa: Jezu przychodź i do mojego życia. Nawiedź moją banalną codzienność. Niech ona będzie miejscem gdzie mogę usłyszeć Twoje Słowo. Twoja obecność może zmienić wszystko. Chcę dziś pójść za Tobą. Amen.

Więcej na dziś:
1 Kor 3,18-23
Ps 24,1-2.3-4ab.5-6