Skip to main content

Jezus, Boski Lekarz, oddzielając chorobę od chorego, ucisza nie chorego, a jedynie chorobę. Podobnie z grzechem: Boże spojrzenie zawsze odzieli obrzydlistwo grzechu od piękna człowieka.

Słowo Jezusa jest zawsze skuteczne. Ten który jest Słowem Ojca, samym słowem odnosi zwycięstwo nad złem. Egzorcyzmy i wyrzucanie złych duchów stanowią kontynuację Jego zwycięstwa nad szatanem, które zostało odniesione podczas kuszenia. Już wkrótce Krzyż stanie się ostatecznym zwycięstwem nad wrogiem człowieka. Wyrzucanie złych duchów jest jednym z najistotniejszych zadań Jezusa  –  On przyszedł rzeczywiście uwolnić nas od niewoli zła.

Przeczytaj: Łk 4,31-37

Tweety:
Milcz i wyjdź z niego!
Zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie.

NIERÓWNA WALKA

Rozważanie:
Warto zobaczyć w dzisiejszym Słowie Jezusa rozkazującego. W krótkich słowach: milcz!, wyjdź!, widać kto ma rzeczywistą władzę. Pokonuje zło poprzez uciszenie, przerywając jego kłamliwą mowę.

Gdy zło milczy, wtedy następuje jego koniec. Jezus – Boski Lekarz – oddziela chorobę od chorego, ucisza nie chorego, ale jedynie chorobę. Tak samo dzieje się z grzechem. Boże spojrzenie zawsze odzieli obrzydlistwo grzechu od piękna człowieka.

Warto po  lekturze dzisiejszej Ewangelii pójść w ślady bezpośrednich świadków tego wydarzenia i pozostać w zdumieniu. Zdumieć się Jezusem. Jego mocą, która jest w stanie pokonać każde zło mojego życia.

Modlitwa: Jezu, Twoje dzisiejsze działanie jest dla mnie znakiem nadziei i oczekiwania. Wierzę i wyznaję dzisiaj, że jesteś mocniejszy niż jakikolwiek przejaw zła. Ty je zwyciężyłeś i chcesz zwyciężać także w moim życiu – nie pozwól mi o tym zapomnieć. Chcę, tak samo jak mieszkańcy Kafarnaum z zachwytem i zdziwieniem adorować Twoje działanie. Amen.

Więcej na dziś:
1 Kor 2,10b-16
Ps 145,8-14