Skip to main content

Obfitość oliwy to symbol zbawienia, symbol radości i szczęścia eschatologicznego; namaszczenie oliwą — znak wylania Ducha Świętego. O to wszystko mamy się troszczyć, o to mamy zabiegać.

nie znam was
Rozważanie:
Użyty w przypowieści o dziesięciu pannach obraz niewpuszczenia na ucztę weselną oznacza wieczne potępienie. Panny głupie zostały bardzo surowo ukarane za to, że nie wzięły ze sobą ze sobą oliwy. Kara ta wydaje się niesprawiedliwa, wziąwszy pod uwagę fakt, że wcześniej Jezus wiele razy zachęcał do życia z dnia na dzień i przestrzegał przed zbytnią zapobiegliwością.

„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi… Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie” (Mt 6,26.34); „Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: »Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!«” (Mk 10,21); „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra… Lecz Bóg rzekł do niego: »Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie«” (Łk 12,15). Za co więc zostały ukarane panny, skoro — jak się wydaje — postąpiły według wskazań Jezusa? Czyżby głupi był i ten, kto zbiera na zapas, i ten, kto żyje z dnia na dzień?

Wyjaśnieniem jest kwestia, w jakiego rodzaju sprawach niezapobiegliwe były panny, a zapobiegliwy był gospodarz. Oliwa w lampie jest źródłem światła; światło — symbolem prawdy, życia i prawości („Kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” — J 3,20–21). Obfitość oliwy to symbol zbawienia, symbol radości i szczęścia eschatologicznego; namaszczenie oliwą — znak wylania Ducha Świętego. O to wszystko mamy się troszczyć, o to mamy zabiegać. Gromadzenie rzeczy materialnych nie jest konieczne.

 

Zastanów się:
1. Czy troszczysz się o bliskość Boga i o swoje i innych ludzi zbawienie więcej niż o zabezpieczenie materialne?

2. Czy starasz się chodzić w świetle prawych uczynków?

3. Czy dzielisz się — w miarę możliwości — swymi dobrami materialnymi z ubogimi i potrzebującymi?