Skip to main content

Każda dusza ludzka jest piękną księżniczką, bo jest stworzona przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo.

dowykucia1

Rozważanie:
Psalm 45, z którego pochodzi ten werset, został napisany najprawdopodobniej na uroczystości ślubne któregoś z królów izraelskich. Opisuje piękno młodej księżniczki i wspaniałe przymioty poślubiającego ją króla. Tradycja chrześcijańska od wieków odnajdowała w tym psalmie opis piękna duszy ludzkiej i miłości łączącej ją z jej boskim Oblubieńcem, Jezusem Chrystusem.

Słowa psalmu chętnie odnosiły do siebie mniszki, mistycy, zakonnicy. Ale może je do siebie kierować każdy chrześcijanin. Każda dusza ludzka jest piękną księżniczką, bo jest stworzona przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. Każdy z nas jest wezwany, by złączyć się ze swym Oblubieńcem – Chrystusem, uznać w Nim swojego Pana, pokochać Go całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swych sił.

Do wykucia:
„Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon”