Skip to main content

Jezus jako nauczyciel, przeprowadza nas dziś przez kolejną lekcję. Na nowo interpretuje Prawo Starego Testamentu, podnosząc jednocześnie dla swoich uczniów poprzeczkę wymagań. Kolejna różnica w postępowaniu Jezusa i nauczycieli religijnych to podejście do rozwiązywania konfliktów. Po lekcji o mówieniu zawsze prawdy zamiast częstego przysięgania, teraz lekcja miłości, która zastępuje prawo odwetu.

PrzeczytajMt 5, 38-42

Tweety:
„Nie stawiajcie oporu złemu”
„Kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”
„Daj temu, kto cię prosi”

16czerwca

Rozważanie:
Konflikt to niezgodność, niedopasowanie, sprzeczność interesów, poglądów, spór, polemika, niezgoda, waśń. Źródłem konfliktów są różnice jakie zachodzą pomiędzy ludźmi, przejawiające się w ich postępowaniu, sposobie bycia, usposobieniu.

Odwet jako metoda źle pojętego i za szeroko stosowanego „Oko za oko, ząb za ząb” jest tym, co odróżnia Jezusa od religijnych przywódców i społeczeństwa. Prawo Mojżesza nigdy nie zezwalało na osobistą odpłatę, dopuszczalnym wyjątkiem była zemsta ze strony krewnego zamordowanego. Zastosowanie tego prawa do wielu dziedzin życia wyparło jednak miłość z życia społecznego na rzecz odwetu.

Jezus proponuje inną drogę rozwiązywania konfliktu – inną niż odwet. Odwet izoluje ludzi od siebie, a miłość buduje, naprawia relacje, odwraca bieg spraw idących w złym kierunku. Miłość zauważa potrzeby i leczy zranione relacje. Źródłem tej miłości jest sam Bóg.

Modlitwa: Jezu, Boski Nauczycielu. Dziękuję dziś za Twoją naukę życia. Dziękuję, że pokazujesz mi, że to przyjaźń, przebaczenie, hojność i otwarta postawa wobec ludzi, to wyzwanie dla wszystkich, którzy nazywają siebie uczniami Jezusa. Wspieraj mnie w codziennej miłości wobec bliźnich i bądź jej najważniejszą motywacją. Amen.

Więcej na dziś:
2 Krn 18, 3-8.12-17.22
Ps 5, 2-3.5-6a.6b-7