Skip to main content

Dziś mamy okazję świętować jedno z najnowszych świąt w Kościele: Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ten dzień ma się stać inspiracją do gorącej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór Chrystusa-Kapłana wszystkim kapłanom. Dziś także, każdy z nas ma przypomnieć sobie, że poprzez chrzest uczestniczy w kapłaństwie powszechnym. Życie każdego z nas, jest więc ofiarą składaną na chwałę Boga.

PrzeczytajHbr 10, 4-10

Tweety:
„Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie”
„Oto idę, aby spełnić wolę Twoją”
„Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy”

12 czerwca

Rozważanie:
Kapłan jest tym, który nierozerwalnie związany jest z ofiarą. Jednak List do Hebrajczyków, który dziś odczytujemy przynosi nam nową świadomość tego, kim jest kapłan i ofiara w świetle wiary w Chrystusa. Św. Paweł jasno widzi, że wszystkie praktyki ofiarnicze są bezsilnym działaniem człowieka. Musiały takimi pozostać, bo Bóg, do którego należy cały wszechświat, nie potrzebuje zwierząt lub czegokolwiek składanego w ofierze. Wszystko przecież do Niego należy. Co więc możemy dać Bogu? Postawa Jezusa jest dla nas ważną wskazówką. Moje „tak” wypowiedziane Bogu, na wzór „tak” wypowiedzianego przez Chrystusa jest najwyższą formą uwielbienia Boga. Oddanie siebie, w posłuszeństwie Woli Bożej stanowi najwyższą i najpiękniejszą ofiarę. W tym właśnie przejawia się nasze kapłaństwo: każdego dnia mówić Bogu: Tak, idę pełnić Twoją wolę.

Modlitwa: Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, wszystko jest Twoje i istnieje dla Twojej chwały. Cóż Ci mogę dać? Przecież to Ty dajesz mi więcej niż potrafię i mogę przyjąć. Dlatego w moim sercu rodzi się dziękczynienie i uwielbienie. Dziękuję Ci dziś za kapłanów – proszę by żyli tak by było widać przez nich Jezusa. By Go nie zasłaniali, ale wskazywali. Amen.

Więcej na dziś:
Rdz 22, 9-18
Ps 40 (39),7-8a.8b-9.10-11b.17
Mt 26, 36-42