Skip to main content

Jesteśmy dziś świadkami niezwykłej sceny pożegnania Pawła w Efezie. Młodemu Kościołowi i jego biskupom zostawia ostatnie wskazówki i nie zważając na smutek rozstania, idzie dalej. Nic nie powstrzyma Apostoła. Głoszenie Słowa Bożego jest priorytetem w naszym chrześcijańskim życiu. Ani ludzkie więzi, ani jakiekolwiek inne przywiązania, nie mogą stać się hamulcem i barierą dla Słowa Bożego.

PrzeczytajDz 20,28-38

Tweety:
„uważajcie na samych siebie i na całą trzodę”
„abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”
„dlatego czuwajcie”

dzisia4czerwca

Rozważanie: Paweł zostawia przełożonym wspólnoty w Efezie jedno zadanie: czuwajcie. Pasterz to nie ten, który włada i wydaje kolejne decyzje, ale przede wszystkim ten, który chroni stado. Chroni przed jakimkolwiek zagrożeniem – także błędnymi naukami. Są one dla wierzących wielokrotnie bardziej niebezpieczne niż zagrożenie fizyczne. Wkradają się niepostrzeżenie, potrafią rozbić wspólnotę, wzbudzić nieufność i zainfekować nieposłuszeństwem. Skutki tego są tragiczne: nikt nie buduje, a wszyscy dzielą.

Dlatego ta Pawłowa determinacja, pokora Sługi Słowa, skromność życia, modlitwa za wspólnotę i ze wspólnotą są dobrymi wskazówkami dla wszystkich, którzy przewodzą jakiejkolwiek wspólnocie. Od animatorów po biskupów. Muszą być oni prawdziwie odpowiedzialni za „samych siebie i za całą trzodę” – bo nie należy ona do nich, lecz do Prawdziwego, Dobrego Pasterza.

Modlitwa: Jezu, w mojej modlitwie wstawiam się dziś za wszystkimi biskupami Kościoła. Niech z mądrością prowadzą innych do Ciebie. Niech głoszenie Słowa Bożego będzie dla nich najwyższym nakazem. Niech potrafią stawać w obronie wierzących, wypatrywać zagrożeń i odkrywają swoją misję bardziej w dawaniu, a nie w braniu. Jezu, Najwyższy Pasterzu miej ich w Swojej opiece. Amen.

Więcej na dziś:
Ps 68, 9-30.33-35a.35b-36bc
J 17, 11b-19