Skip to main content

Kto rozumie co uczynił Jezus obmywając nogi, ten odkrywa tajemnicę samego Boga.

Nie mamy innego prawdziwego pojęcia o Ojcu, jak tylko to co czyni Syn. Dziwna jest to jednak wiedza, bo największe rzeczy o naszym Panu odkrywamy, gdy widzimy Jezusa jako sługę. Naśladowanie Go, to bycie szczęśliwym.

Przeczytaj – J 13, 16-20

Tweety:
„Jezus umył uczniom nogi”
„Będziecie błogosławieni, gdy tak będziecie postępować”
„Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje”

15maja

Rozważanie:
W tym geście Jezusa, pobrzmiewa echo słów jakie wypowiada w czasie Ostatniej Wieczerzy: to czyńcie na moją pamiątkę. Naśladowanie Chrystusa, to przepis na szczęście. To odkrycie, że prawdziwa wielkość jest wielkością służby. Każda inna wielkość jest pusta, pyszna i ogłupia; zwodzi nas i jest szkodliwa. Tylko miłość i to oparta o postawę służby, jest pewną oznaką obecności Boga w świecie.

Modlitwa:
Jezu, znów mnie zaskakujesz. Jesteś pośród nas jako ten, który służy. Posyłasz nas w świat, byśmy naśladowali każdy Twój gest. Otwórz moje oczy na potrzeby moich braci i sióstr. Niech mam odwagę stanąć obok nich, nie jako ten „co wie lepiej”, lecz ten który służy. Taką postawą daję im Ciebie samego. Amen.

Więcej na dziś:
Dz 13,13-25
Ps 89,2-3.21-22.25.27