Skip to main content

Przynależność daje bezpieczeństwo. Wiemy do kogo należymy, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Chrzest daje nam właśnie taką tożsamość. Nie musimy już zgadywać, ani się domyślać. Nad każdym z nas Bóg wypowiedział: jesteś mój!

Przeczytaj – J 10,27

13maja

Tweety:
„Ojciec mój, jest większy od wszystkich”
„Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”

Rozważanie:
Jezus uczy się swojej tożsamości nieustannie będąc w jedności z Ojcem. My mamy uczyć się tego, poprzez jedność z Jezusem. Czasem łatwo dajemy sobie w mowić, że na Bożą miłość i uwagę musimy sobie zasłużyć, że nieustannie musimy zabiegać o przychylność nieba. Tak żyjąc, nie poznajemy prawdziwego Boga. Znać Go, to słyszeć Jego głos.

Głos pełen miłości, nadziei i oczekiwania na moje nawrócenie.
Nic, nie może mnie wyrwać z Jego ręki. Bóg jest większy niż mój grzech, moje ucieczki i niewierność. Nigdy nie przestanie walczyć o moje życie.

Modlitwa:
Jezus, po raz kolejny chce ukryć się w Twoich dłoniach. Chce poczuć, że trzymasz mnie mocno przy sobie. Wierzę, że będziesz o mnie walczył, bo jestem twoją własnością. Bądź Zbawicielem mojego życia. Amen.