Skip to main content

Gdzieś w cieniu, pośrodku Wielkiego Postu, jest schowana Uroczystość, bez której pozostałe nie miały by sensu i racji bytu. Bez komercji, bez świątecznej ramówki w telewizji. Jednak czuję, że to coś więcej niż Święta Narodzenia. Dziś wspominamy dzień, który zmienił losy całego świata. Zmienił losy mojego życia. Dziś Bóg stał się człowiekiem.

PrzeczytajŁk 1, 26-38

Tweety:
„oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”
„oto Ja służebnica Pańska”
„niech Mi się stanie według twego słowa”

25marca

Rozważanie:
Dzisiejsza Ewangelia to opis niezwykłej chwili. Oto Bóg i całe stworzenie czeka na decyzję Maryi. Od momentu zwiastowania, że porodzi Syna, do momentu ostatecznej odpowiedzi, mijają długie sekundy. Tej decyzji oczekuje cały świat i całe niebo. W Jej woli są losy naszego zbawienia. Czekamy wraz z Gabrielem, byśmy zostali odnowieni i przywróceni życiu wiecznemu. Oto dziś dzień Wcielenia. Dzień, który wszystko zmienia. Adorujmy dziś tę niezwykłą chwilę. Uwielbiajmy Boga za to, że chciał się stać jednym z nas. Dziękujmy Maryi, że zdecydowała się powiedzieć Bogu: tak.

Modlitwa:
Boże, dziś moje serce przepełnia niewypowiedziana wdzięczność. Wciąż nie mogę docenić tego, jak wielkim darem jest to, że Twój Syn stał się człowiekiem. Chcę dziś świętować i uwielbiać Cię. Chcę dziś mówić innym, jak jesteś Dobry i Wspaniałomyślny. Chcę być dumny, że mam Zbawiciela. Zbawiciela tak bliskiego, bo stał się dziś człowiekiem. Amen.

Więcej na dziś:
Iz 7, 10-14
Ps 40, 7-8a.8b-10.11
Hbr 10, 4-10