Skip to main content

Wielki Post, zwłaszcza ostatnie jego tygodnie czy nawet dni, to okres, w którym często w telewizji pokazywane są filmy o tematyce religijnej.

Dzielą się one zwykle na dwie grupy: pasje, czyli filmy ukazujące Mękę Pańską i bazujące na wybranej ewangelii lub na wszystkich jednocześnie oraz dokumenty, których autorzy za wszelką cenę próbują odpowiedzieć na pytanie: Jak to było naprawdę…?

Filmy te charakteryzują się w dużej mierze naukowym językiem, ilością różnych dowodów i dokumentów, bazują na tekście Pisma Świętego i wypowiada się w nich spora grupa różnych specjalistów. Plusem takich filmów jest to, że dobrze nakręcony dokument ubogaca nas w dużą ilość wiedzy, rozbudza ciekawość. Minusem jest to, że Męka Pańska właśnie w dzisiejszym świecie i w tym czasie to „chwytliwy” temat, na którym łatwo się wypromować. A im bardziej spektakularne odkrycia i mocniejsze kontrowersje, tym lepiej dla reklamy filmu oraz samych osób występujących w nim.

pasja

Nie można zakładać złych intencji przy każdej projekcji filmu, ale trzeba pamiętać o pewnych podstawowych zasadach weryfikacji świeżo zebranych wiadomości.

1. Zwróć uwagę, czy film jest polskojęzyczny. Jeśli nie, pamiętaj, że tłumaczenia nie zawsze oddają sedno tego, co wypowiadający się ma na myśli.

2. Zauważ, czy podaje informacje o tym, z jakiego tłumaczenia Pisma Świętego korzysta i czy zwraca uwagę na komentarze lub przypisy.

3. Przyglądaj się „specjalistom”. Antropolog, socjolog, historyk.. Czy jest wśród nich teolog katolicki? Pamiętaj, że tekst Biblii jest wyjątkowym tekstem. Papieska Komisja Biblijna podaje dokładne wytyczne, w jaki sposób należy czytać i interpretować Pismo.

4. Zwracaj uwagę, czy i w jaki sposób specjaliści odwołują się do Starego Testamentu. Pamiętaj, że Stary Testament znajduje wypełnienie w Nowym, a Nowy znajduje wyjaśnienie w Starym. Nie można ich rozdzielać, jeśli sens i znaczenie pewnych słów lub sytuacji ma być jasne.

5. Uważnie obserwuj, czy ważniejsze dla reżysera filmu jest to, w jakiej pozycji spożywana była Ostatnia Wieczerza czy sam fakt jej zaistnienia. To pokaże Ci, na czym tak naprawdę skupia się autor i jaka jest jego rzeczywista wiedza.

6. Niech Ci nie da spokoju fakt, że specjaliści o wszystkim wypowiadają się z wielkim przekonaniem i niemal całkowitym poczuciem pewności.

7. Nie jest dobry żaden dokument religijny, który wyklucza działanie Bożego Objawienia. Bez niego nie można przeprowadzić właściwej refleksji nad Pismem Świętym i odpowiednio go odczytać.

8. Nie daj się zwieść pozornym faktom z historii powszechnej. Jeśli film rozbudzi Twoją ciekawość, weryfikuj także to!

Oglądaj, myśl, poddawaj krytyce, oceniaj, zadawaj sobie pytania i szukaj odpowiedzi u kompetentnych osób. Uporządkowaną wiedzą wzmocnisz swoją wiarę a może także i bliskich!