Skip to main content

Wiara bez łaski jest niemożliwa. Ale jest też niemożliwa bez Ciebie… Chcesz się mocniej otworzyć na działanie Ducha Świętego? Poproś Go o to!

dowykucia06

Rozważanie:
Bez pomocy Ducha Świętego, nikt z nas nie byłby wierzący. Ale On nigdy nie pcha się na siłę. Dał Ci łaskę wiary, bo zechciałeś ją przyjąć. Chce także ją w Tobie rozwijać. Duch Święty wieje, gdzie chce i kiedy chce. Jednak do niczego Cię nie przymusi, bo nigdy nie myli zachęcania z wydawaniem rozkazów.

Chcesz otrzymać Jego łaski, dary charyzmatyczne? Z pewnością zechce Ci ich udzielić, ale… musisz o nie poprosić i być gotowy na przyjęcie daru. Św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa” (1 Kor 14, 1). To zachęta dla każdego, kto przyjął chrzest!

Do wykucia:
Duch Święty chce z Tobą współpracować. Poproś Go, by rozpalił w Tobie charyzmaty, w które wyposażył Twoją duszę podczas chrztu.