Skip to main content

Rachunek prawdopodobieństwa pomaga obliczyć szansę zaistnienia pewnego określonego zdarzenia. Jak to się ma do naszego liczydełka duchowego?

Wzory na dobry wynik takiego działania, podaje nam Pismo Święte. Oto kilka z nich:

Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie. 2 Kor 1,12

Rozliczamy się, rachunkujemy, budujemy wzory w oparciu o Słowo. To początek wielkiej tajemnicy pracy z sumieniem, które nie jest emocją, myślą, mądrością nawet, a staje się świadkiem, zanurzonym w Bożym Duchu.

Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: „Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem”. Dz 23,1

Żyjąc ze spokojnym sumieniem, masz w sobie odwagę, możesz śmiało podnieść głowę i nie bać się nikogo!

I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Dz 24,6

Tak, wymaga to wysiłku, niemałego…

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Rz 9,1

Zanurzone w Duchu Bożym zawsze reaguje i współpracuje z Twoim sercem.

Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. 1 Kor 4, 4

Nie zawsze sumienie ma rację. Czasem trzeba iść po prostu za tym, czego uczy kościół, a z czym może jeszcze nie do końca jest w zgodzie moje serce. Do takich „nieprzyjętych” sercem spraw, trzeba zwyczajnie dojrzeć.

Mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze. 1 Tm 1,19

Odrzucasz wyrzuty sumienia?

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 1 P 3,21

Sama nie mam żadnej mocy, by mieć moc sumienia…

Na szczęście Boża matematyka jest Boska. Tu nie trzeba umysłu ścisłego, lecz raczej swobodnego serca. Rachunek sumienia, ćwiczony codziennie, chociaż w jednym działaniu, da wynik do potęgi nieskończoności – Miłosierdzia.