Skip to main content

Perspektywa Boga jest niezwykle zaskakująca! Już w raju pokazuje On drogę zbawienia ludzi wbrew złemu. Ta droga prowadzi przez Maryję, kobietę świętą, ale wciąż niewystarczająco w Kościele poznaną.

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15)

Jaką Maryję znamy? Cichą dziewczynę, która spotkała anioła i w swojej pokorze przyjęła wolę Bożą i urodziła Jezusa. I to prawda. Ale od początku… Jak Bóg przedstawia nam Maryję – od początku?

KobietaWalczacza

W pierwszych słowach zapowiadających ostateczną przegraną szatana, Bóg mówi o kobiecie, której Potomek ostatecznie zniszczy zło. Mówi o kobiecie, przez którą odzyska ludzkość owładniętą ciemnością. Maryja jest tą kobietą, przez którą na świecie zaczęła się i została wygrana najważniejsza walka w historii świata, walka o zbawienie człowieka.

„Wreszcie musi Maryja stać się groźną, jak wojsko gotowe do boju, przeciw szatanowi i jego wspólnikom” – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Maryja w jedności ze swoim Synem wciąż walczy przeciwko szatanowi. Ta walka dokonuje się każdego dnia, na naszych oczach. Kwestią naszego wyboru jest czy staniemy obok Maryi –  Matki Boga i kobiety walczącej, czy obok szatana – ojca kłamstwa (J 8, 44), czołgającego się węża…