Skip to main content

Piętrzące się wymagania nie do spełnienia? Ofiara, najlepiej krwawa? Bogu chodzi zupełnie o co innego… 

medytacje01

To prawda, że Bóg jest wymagający (bo nie chce byś wiódł żywot beznadziejny). To prawda, że Bóg oczekuje, że wyrzekniesz się zła (bo nie chce byś cierpiał na skutek grzechów). Nie prawdą jest jednak, że relacja na linii Bóg-człowiek ma opierać się tylko na wymaganiach i wyrzeczeniach. Jej motorem napędowym powinna być miłość. Bóg ukochał Cię miłością bezgraniczną i niepojętą. I każdego dnia domaga się tak naprawdę tylko tego, byś mu tą miłość odwzajemnił.

Zastanów się:
1. Czy czujesz, że Bóg Cię kocha?
2. Łatwiej Ci wyrzekać się czegoś czy miłować Boga?
3. Jak możesz odwzajemnić Bożą miłość?