Skip to main content

Mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało. Koh 12,12

Rozważanie:

Dziwaczne zakończenie Księgi Koheleta — należącej do zbioru ksiąg mądrościowych, czyli zawierających przemyślenia i rady najbardziej uczonych ludzi starożytnego Izraela, ówczesnych największych intelektualistów.

Koh

Czyżby autor biblijny, pisarz i uczony, u schyłku drogi podważał to, czemu poświęcił całe życie? Tak oczywiście nie jest; wielki mędrzec uczy po prostu, że największą mądrością jest nie przesadzać w niczym. Nawet dobra rzecz, kiedy korzystamy z niej nadmiernie, szkodzi. Złoty środek: oto biblijna mądrość.

Do wykucia:

Mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.
Koh 12,12