Skip to main content

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. (1 J 5,4)

Wydaje się, że dawniej ludzie lepiej wiedzieli, iż w tym obecnym, doczesnym świecie hula śmierć, przemoc, niesprawiedliwość, cierpienie i dziesiątki innych nieszczęść. My tymczasem uwierzyliśmy w „koniec historii”, „postęp” oraz budowę „ziemskiego raju” doczesnego dobrobytu i mesjańskiego pokoju. Zapomnieliśmy, że chociaż świat został stworzony przez Boga, to jest też miejscem ciągłego działania grzechu i szatana. I kiedy codziennie zewsząd dobiegają nas tragiczne informacje, ze zdumieniem i wielkim smutkiem odkrywamy, że naprawdę jest „padołem łez”, tak jak mówiono niegdyś.

zwy

Chrześcijanie i wyznawcy innych mniejszości religijnych są prześladowani i zabijani w wielu krajach świata. Trwają okrutne wojny. Setki ludzi giną z głodu. Pożary pustoszą tysiące kilometrów kwadratowych. Ludzie giną w zamachach terrorystycznych, nawet w bezpiecznej do niedawna Europie. Panoszy się niesprawiedliwość i korupcja, trudno znaleźć kraj z dobrze działającymi i dbającymi o mieszkańców władzami. I nie widać nadziei, że to się skończy. Odwrotnie, media straszą coraz gorszymi perspektywami. Zagraża rozpacz i utrata wiary. I wielu idzie tą drogą.

Ale te wszystkie nieszczęścia właśnie tym bardziej motywują, żeby oprzeć się na Chrystusie. Żeby wrócić do prawdy, że świat bez cierpienia i śmierci, zbawienie i życie wieczne naprawdę istnieją, chociaż nie w tym świecie doczesnym. One wciąż na nas czekają, wysłużone przez Jezusa. „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Wiara w Chrystusa pozwala odzyskać proporcje: doczesne nieszczęścia są przejściowe, Chrystus zwyciężył na wieki.

Zastanów się:

1. Czy zawierzasz świat Chrystusowi, czy modlisz się o Jego zwycięstwo w nim?

2. Czy pocieszasz innych, wskazując im wiarę w Jezusa jako bezpieczną przystań?

3. Jak pracujesz nad umacnianiem wiary swojej i swoich najbliższych?