Skip to main content

Dla Jezusa na pierwszym miejscu stoi zawsze relacja ze mną. Będzie o nią zabiegał, chronił, nie pozwoli jej zniszczyć. Nawet gdy ja ją przekreślam, On z nie nie rezygnuje. Jego upór, stałość, wierność, to Jego miłosierdzie.

Przeczytaj: J 21,15-19

Tweety:

Czy kochasz Mnie?

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Pójdź za Mną!

zm

Rozważanie:

Jezus dwukrotnie pyta Piotra o miłość „agapao”, a raz o miłość „filein”. Piotr za każdym razem odpowiada słowami „filo Se” – kocham Cię.

Słowa Jezusa: „agapas me”- kochasz mnie, odnoszą się do miłości wyrażającej się przez całkowite oddanie się Chrystusowi, aż do oddania życia za Niego. Piotr boi się odpowiedzieć Jezusowi na tę miłość tą samą miłością, bo już raz obiecał, że to zrobi i …zaparł się. Odpowiada jednak miłością: „filein” tj. miłością całkowitej przyjaźni i głębokiej więzi z Jezusem.

Na tej, jeszcze tak nie pełnej miłości, Jezus buduje powołanie Piotra i całego Kościoła. Piotr może być spokojny, bo wie, że każdy Jego brak uzupełni sam Jezus.

Bóg ma odwagę zadać nam pytanie o naszą miłość. Nie dlatego, aby potrzebował tego rodzaju wyznań – zadaje nam to pytanie ze względu na nas. On chce by to pytanie stało się codziennością, refrenem naszego życia.

Modlitwa: Panie, ty wszystko wiesz… Ty wiesz, że Cię kocham. Amen.