Skip to main content

Poznać Boga – poznać Jezusa Chrystusa – oto zadanie na pielgrzymkę po ziemi. Wszystko, co robię, winno mieć kierunek ku temu podstawowemu zadaniu człowieka. Poznanie Ich z pewnością ułatwi mi Duch Święty, który został nam dany – On właśnie jest naszym przewodnikiem ku życiu wiecznemu.

Grzech oddala nas od Boga, grzech deformuje nasze wyobrażenia o Nim. Grzech zamyka nas na przyjmowanie i  zachowywanie Słowa Bożego.

A przecież naszym życiem mamy oddawać chwałę Bogu. Wszystko, co czynimy, mamy czynić na Jego chwałę. Prośmy Pana o czyste serca i czyste oczy.

Przeczytaj: J 17,1-11a

Tweety:

To jest życie wieczne:

aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,

oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa

pbż

Rozważanie:

Ewangelia daje nam szansę, by obserwować modlitwę Jezusa. Słowa Pana z Ostatniej Wieczerzy pokazują jak Jezus objawia się uczniom jako umiłowany Syn. Syn posłany przez Ojca, Syn który teraz do Niego powraca. Jego powrót do pełni swojej chwały dokona się przez krzyż. Jezus rozpoczyna modlitwę od wyrażenia własnych potrzeb, potem modli się za uczniów i świat, do którego ich wysyła.

Definicja życia wiecznego w Ewangelii według św. Jana mówi o zbawieniu wynikającym z poznania jedynego prawdziwego Boga i Syna. Poznanie Boga nie polega na zgromadzeniu wiedzy o Bogu, ale na zaufaniu Mu, bo On mi bardzo ufa. To poznanie, to osobisty związek człowieka z Jezusem Chrystusem.

Modlitwa:

Panie, rozpal we mnie pragnienie wciąż pełniejszego poznawania Ciebie, niech będzie ono wciąż obecne na mojej modlitwie. Niech tak bardzo nie skupiam się na sobie, ale na Twojej chwale. Amen.