Skip to main content

Trudne doświadczenia mogą zranić naszą ufność, mogą nas zamknąć na czyjeś świadectwa o rzeczywistości, nawet jeśli jest wspaniała.

Przeczytaj: Mk 16, 9-15

Tweety:

Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie

Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

ee

Rozważanie:

Uczniowie znali dobrze Marię Magdalenę. Żyła z nimi, wiernie trwała przy Jezusie. Widzieli, jakie cuda uczynił w jej życiu. W przeciwieństwie do nich nie uciekła spod krzyża. Jednak gdy przyszła z radością im oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał jak zapowiedział, nie uwierzyli jej. Podobnie nie uwierzyli dwóm innym uczniom. Trudne doświadczenie zawodu – ich Mistrz, Mesjasz, w którym pokładali nadzieję, który działał cuda i głosił piękną naukę, został okrutnie zabity. Gdzie był Bóg, którego tak śmiało nazywał Ojcem? Dlaczego mocą, którą rozmnażał chleb, wypędzał demony, uzdrawiał i wskrzeszał, nie mógł się uwolnić? Dlaczego się nie bronił? Lata podążania za Jezusem wydają się zmarnowane. Ogromny smutek, zawód, wreszcie strach przed podzieleniem Jezusowego losu. Jezus nie zostawia ich mimo niewiary. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Jednak ostro gani ich opór. Ci, do których będą posłani, będą musieli uwierzyć słowu świadka. Wykazać się wiarą uprzedzającą doświadczenie. Przyjrzyjmy się dziś uczciwie swojej wierze w Zmartwychwstałego. Zobaczmy, jak prawda o zmartwychwstaniu wpływa na nasze życie.

Pan Jezus posłał apostołów, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak, historia zbawienia jest bardzo ekologiczna. Grzech wniósł w cud stworzenia ranę, przykre konsekwencje, których doświadczamy. Dzięki wierze możemy przewartościować doświadczane zło fizyczne, możemy świat rozumieć i patrzeć na niego z Bożej perspektywy. Jesteśmy dziećmi Stwórcy, świat jest naszym dziedzictwem, które wymaga konkretnej troski, zdrowej ekologii. Głosimy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kiedy traktujemy świat jak synowie Stwórcy, wpływając na jego przemianę, rozwój, ochronę. W zrozumieniu i poszerzeniu tej ekologicznej perspektywy może nam pomóc encyklika Franciszka „Laudato Sii”.

Modlitwa:

Panie Boże, dziękuję Ci za moją wiarę. Dziękuję za Twoją obecność w moim życiu, za to, że doświadczam Cię żywego, ożywiającego. Bądź uwielbiony w całej historii zbawienia, w stworzeniu i odkupieniu.