Skip to main content

Piotr pewnie trochę orientował się w nauce Mojżesza i Proroków, znane mu były kazania głoszone w synagogach. Sporo czasu spędził z Jezusem. Sam jednak nie doszedł do poznania, kim On jest. Tylko Ojciec może w pełni objawić Syna, tak tylko Jezus dał nam poznać Ojca.

Przeczytaj: Mt 16, 13-19

Tweety:

Za kogo mnie uważacie?

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego

na tej opoce zbuduję Kościół mój

a bramy piekielne go nie przemogą

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie

pJ
Rozważanie:

Piotr był otwarty na natchnienia Boga i rozpoznanie Mesjasza, bo był prosty i pokorny. Świadomy swojej słabości i ufający Bożej łasce. Jego szczera skrucha i gorąca miłość tak wzmocniły wiarę, że stał się dla innych uczniów opoką.

Dał się formować Mistrzowi. Stąd wielkie zaufanie, jakim obdarzył go Jezus. Uczynił Piotra nie tylko liderem wspólnoty, ale dał władzę. Bo wiedział, że władza go nie zepsuje. Piotr potrafił służyć, a pamięć o własnych upadkach i miłosierdziu, z jakim się spotkał, otworzyła jego serce na grzeszników, którym pragnął pomóc doświadczyć zbawienia.

Uczmy się od Piotra radykalnego pójścia za Jezusem.

Modlitwa:

Panie, dziękuję Ci za Kościół, w którym mogę doświadczać Twojego miłosierdzia. Dziękuję za świadectwo i wiarę św. Piotra. Spraw, by udzielił mi się jego zapał do głoszenia zbawienia i Twojej miłości.