Skip to main content

Naszą miłość mamy upodabniać do miłości Boga. Mamy kochać tak, jak uczy nas tego Jezus. Tak, jak On nas umiłował.

Przeczytaj: Mt 5, 43-48

Tweety:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

módlcie się za tych, którzy was prześladują

k
Rozważanie:

Chrześcijanin w każdym człowieku widzi dziecko Boże, swojego brata. Dla niego życie każdego człowieka jest tyle warte, że Syn Boży przyjął ludzką naturę, stał się jak my, by dla Odkupienia przelać na krzyżu swoją Krew. Za mnie i każdego grzesznika. Również tego, który jawi mi się jako nieprzyjaciel, który jest dla mnie nieżyczliwy. On może nie wiedzieć, jak bardzo Bóg go umiłował, ale ty to wiesz. Możesz się też domyślać zranień, jakie być może są przyczyną przykrego zachowania drugiej osoby.

Patrząc na każdego bliźniego jak na brata, mającego tego samego Ojca w Niebie i obmytego tą samą Krwią Chrystusa, łatwiej wybaczyć, łatwiej okazać miłość, łatwiej się za niego modlić i zabiegać o jego nawrócenie. Nie wystarczą tu jednak akty rozumu i woli. Nic nie możemy bez łaski.

Modlitwa:

Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest dla każdego. Że każdy może jej doświadczyć. Że nic od Twojej miłości nie jest w stanie oderwać, żaden grzech. Pomóż mi tak kochać. Przemień moje serce!