Skip to main content

Świadomość, że Bóg zna nas i nasze potrzeby, daje pokój i ufność. Nic nie musimy ukrywać, możemy ze wszystkim do Niego się zwrócić. Bóg jest dobry!

Przeczytaj: Mt 6, 7-15

Tweety:

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie
Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba
Ojcze nasz

ow
Rozważanie:

Bóg wie, czego nam potrzeba i chce dla nas dobra. Dlatego na modlitwie nie musimy mnożyć słów, ubierać potrzeb w okrągłe zdania. Nie musimy chować się za wielomóstwem, bo Bóg chce spotkania z nami takimi, jacy jesteśmy. Bóg jest prawdziwy i chce spotkania w prawdzie. Spotkania z miłości.

Znamy dobrze modlitwę, której nauczył nas Pan Jezus. Spróbujmy dziś przemedytować ją. Odmówmy ją powoli, zatrzymując się na poszczególnych zwrotach i prośbach. Przyjrzyjmy się emocjom, jakie w nas budzą. Zastanówmy się, dlaczego są takie.

Co to znaczy, że Bóg jest dla mnie Ojcem? Jakim jest Ojcem? Jakim ja jestem dzieckiem? Czym jest Jego królestwo?

Co dla mnie znaczy pragnąć Bożej woli, przebaczenia? Jak ja wybaczam i walczę z pokusą?

Modlitwa:

Panie, dziękuję, że nauczyłeś mnie modlić się. Ojcze nasz…