Skip to main content

Jezus wybiera tych, których sam chce i jest w tym absolutnie wolny. Motywem wyboru jest bezinteresowna miłość Pana.

Wzywa ich i natychmiast posyła, nie zatrzymuje dla siebie, nie chce mieć ich na własność. Apostoł to tożsamość każdego, kto odkrywa że jest posłany – to tożsamość całego Kościoła.

Przeczytaj: Mk 3,13-19

Tweety:

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli,

by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,

i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

wwd

Rozważanie:

W tej scenie powołania pierwszych uczniów Kościół widzi swe korzenie. Tak samo jak oni zostali posłani tak i dziś dokonuje się ten wybór Jezusa. I nie dotyczy to tylko duchownych.

Gdy szukamy tożsamości naszej wspólnoty musimy szukać jej źródeł w tym tekście.

Być z Jezusem, towarzyszyć jego życiu, być nieustannie w drodze by głosić i wypędzać złe duchy – o to najprostszy i najpewniejszy program duszpasterski jaki ma Kościół.

Modlitwa:

Panie, w chwili mojego chrztu powołałeś mnie na apostoła. Wzywasz mnie po imieniu i posyłasz bym tam gdzie żyję głosił Twoją naukę. Udziel mi swej łaski bym odkrył, że to sens i cel mego życia. Amen.