Skip to main content

Święty Paweł gdy mówi o trudnościach, prześladowaniach i utrapieniach nie jest pobożnym teoretykiem. Wie, co znaczy cierpieć dla Ewangelii.

Dlatego może dziś, z dumą i pewnością powiedzieć każdemu z nas, że bliskość z Bogiem jest najlepszą gwarancją bezpiecznego i szczęśliwego życia.

Przeczytaj – Rz 8,31b-39

Tweety:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

nnnn

Rozważanie:

Lęk często paraliżuje naszą wiarę. Dlatego musimy często wracać do tych słów św. Pawła.

Nic, nikt i nigdy nie jest w stanie pozbawić nas miłości Boga, jest On wierny i niezmienny. Nigdy z nas nie zrezygnuje.

Ten tekst uspokaja stroskane serce, koi ból i strach. Podnosi upadłych, pociesza cierpiących, dodaje otuchy złamanym, a pokonanym i zmęczonym walką dodaje nowych sił. Ta niezwykła prawda rozbrzmiewa już przez całe wieki, przynosząc każdemu człowiekowi nadzieję i pewność.

Modlitwa:

Panie, Twoja miłość jest większa niż mogę to sobie wyobrazić. Jest silniejsza niż jakiekolwiek zagrożenia, moje upadki i zdrady. Na takim fundamencie chcę oprzeć całe swoje życie. Amen.