Skip to main content

Radość to cecha każdego kto zaczyna pojmować czym jest ewangelia, odkrywa jej moc i powołanie do ogłoszenia jej innym.

Posłani przez Jezusa uczniowie wracają ze swojej misji radośni i pełni doświadczenia mocy. Oto przepowiadanie Dobrej Nowiny jest tez radością Jezusa – w pełnym zachwycie uwielbia On Ojca za jego „upodobanie” – oto już nie tylko wybitni, szanowani i mądrzy mają dostęp do Słowa, lecz każdy kto zgadza się być prostym uczniem w szkole Jezusa.

Przeczytaj: Łk 10,17-24

Tweety:
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach,
i po całej potędze przeciwnika,
a nic wam nie zaszkodzi.

mwnz

Rozważanie:
Ewangelia ma moc, chodź często o tym zapominamy. Jest silniejsza niż słowa niosące ból, zagładę i śmierć.

Jest to moc tego, który sam jest Słowem – bo jest On zawsze z tymi którzy, głoszą Jego święte Imię.

Czasem zło agresywnie dobija się do naszego życia, wielokrotnie mamy świadomość swojej słabości i bezradności. Nasza obrona jest w bliskości ze Słowem Bożym. Dzięki jego mocy możemy „stąpać po wężach i skorpionach”, czyli tym co nas atakuje i przynosi śmierć. Z Jezusem i jego Słowem jesteśmy mocniejsi od każdego zła. I ta świadomość jest nieustannie źródłem naszej mądrości.

Modlitwa:

Panie, Ty nas wciąż posyłasz nas jako apostołów do współczesnego świata. Tak wiele jeszcze osób potrzebuje Dobrej Nowiny o nieskończonym miłosierdziu Ojca. Nie pozwól byśmy się ociągali i zwlekali – poślij nas w drogę – daj nam swoją moc, władze, radość i nieskończone uwielbienie Ojca. Amen.