Skip to main content

Jedność nie jest opcją – jest przykazaniem Jezusa. Jedność jest darem, który każdy z nas może przyjąć, ale jedynie opierając się na Nim, na Ojcu i Duchu. 

Jedność to różnorodność a nie jednolitość. Gdy w jedności nie ma Boga, wkrada się pokusa „byśmy byli jednakowi”… a najlepiej by inni byli tacy sami jak ja. Dar jedności nie karmi się sloganami, ale życiem i śmiercią świadków.

Takim świadkiem był św. Andrzej Bobola. Po jego męczeńskiej śmierci, miejsce jego spoczynku odwiedzali zarówno katolicy, jak i prawosławni, wierząc w orędownictwo świętego kapłana. Dziś może być patronem pojednania nie tylko między chrześcijanami, ale też tym który przynosi jedność w naszych rodzinach, firmach i ojczyźnie.

Przeczytaj: J 17,20-26

Tweety:

Aby i oni stanowili w Nas jedno
Aby świat uwierzył
Żeś Ty Mnie posłał

Dzisiaj - 16 maja 2015

Rozważanie:

Jedność jest znakiem prorockim. Jeśli trwamy w jedności idąc za Jezusem, wtedy świat wierzy Jego słowom, które głosimy. Nasza jedność mówi innym jaki jest Bóg – Jedyny i w Trójcy Osób.

Jeśli nie trwamy w jedności, świat nam nie uwierzy. Tak właśnie dzieje się dzisiaj – największą przeszkodą, by nasze głoszenie było wiarygodne, jest brak jedności.

Niesiemy w sumieniach odpowiedzialność za to zgorszenie, którego często jesteśmy sprawcami. Tak często budujemy swoją tożsamość wiary w opozycji do innych, a nie w jedności.

Nie tego chciał Jezus.

Modlitwa:

Panie, orędownictwu św. Andrzeja Boboli powierzamy wszystkie te sprawy w naszym życiu, w których nie ma jedności i pojednania. Jedność zbudujemy tylko wokół Ciebie, dlatego bądź w centrum mojego życia. Daj mi odwagę jedności, bo ona ma moc Ewangelii. Amen.