Skip to main content

Szabat jest dniem Pańskim, czyli Bóg jest jego celem i odpocznieniem. I dlatego możemy powiedzieć, że człowiek jest stworzony dla szabatu. Jesteśmy najpełniej ludźmi, nie gdy produkujemy, lecz gdy stajemy bezczynnie przed Bogiem.

PrzeczytajMk 2,23-28

Tweety:
szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu
Syn Człowieczy jest panem szabatu

21stycznia

Rozważanie:
W szabat jest zakazana praca, bo wtedy to nie człowiek działa, lecz działa Bóg. Jezus piętnuje, taką interpretację prawa, która wyklucza człowieka z centrum jego interpretacji. Jezus nie znosi szabatu, lecz przywraca jego sens i cel.

Modlitwa:
Panie obdarz mnie swoim pokojem, odpoczynkiem bez kresu. Niech bycie blisko Ciebie, będzie moim największym świętem. Amen.