Skip to main content

Jezus idzie szukać uczniów nad jeziorem. Zastaje ich w czasie zwykłej pracy i miejscu ich szarej codzienności. A oni bez wahania, bez dyskusji zostawili dom i swoje zajęcie oraz przyjęli styl życia Jezusa. To spotkanie, jedno zdanie Jezusa, zmieniło całe ich życie. 
PrzeczytajMk 1,14-20

Tweety:
Pójdźcie za Mną
natychmiast zostawili sieci
i poszli za Nim

natychmiast

Rozważanie:
Może nas zaskakiwać natychmiastowość działania uczniów. Możemy ich podejrzewać, że nie była to przemyślana decyzja, zbyt pochopna, spontaniczna. Ale po spotkaniu Jezusa i po usłyszeniu Jego słów nie da się inaczej…

Pójście za Panem Jezusem powoduje, że stajemy się innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, ale nasze życie staje się zupełnie inne.

To właśnie oznaczają słowa Jezusa: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” – Pozostaniecie sobą, ale wasze życie będzie inne.

Modlitwa:
Panie, przyjdź dziś do mojej codzienności, nawiedź dziś moje życie. I spraw, by należało już one nie do mnie, lecz tylko do Ciebie.