Skip to main content

Do Jezusa, tak samo jak każdego dnia do nas, docierają tragiczne wiadomości. On jednak nie okazuje żadnej oznaki nienawiści czy chęci zemsty.

Okrucieństwo Piłata i jego żołnierzy nie prowokuje Go do rewanżu. On wyciąga z tego wnioski. Chce by te fakty, nie tyle wzburzyły słuchaczy, co sprowokowały ich do nawrócenia. Oto przepis Jezusa na czytanie codziennej rzeczywistości.

Przeczytaj
Łk 13,1-9

Tweety:
powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie.

BoskieWidzenie
Rozważanie:
Wiara nadaje sens całej rzeczywistości. Pozwala ją odczytać przez pryzmat woli Bożej. A tą wolą, chodź tak o tym często zapominamy, jest doprowadzenie nas do zbawienia. Dopiero ten fakt rozjaśnia nam wiele wydarzeń dnia codziennego, bo każdy dzień jest dobry na nawrócenie. I tego chce dla nas Bóg – wciąż cierpliwie liczy na naszą zmianę. To niezwykły przejaw Jego miłosierdzia.

Modlitwa:
Boże jesteś dobry i cierpliwy. Jesteś Panem czasu i historii. Od Ciebie wszystko pochodzi i ku Tobie zmierza. Bądź za to uwielbiony! Amen.