Skip to main content

Jesteśmy dziś świadkami zakończenia Janowej Ewangelii. Nie jest to jednak koniec historii, lecz początek ekspansji Dobrej Nowiny. Zanim ruszymy do innych, musimy usłyszeć Jezusowe „Ty pójdź za Mną”. Bez tego spotkania nie warto ruszać w drogę. Bez tego spotkania nasze świadectwo nikogo nie przekona.

Przeczytaj – J 21,20-25

Tweety:
„Ty pójdź za Mną”
„Świadectwo jego jest prawdziwe”
„Cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”

7czerwca

Rozważanie:
To wręcz nieprawdopodobne, jaką dynamikę ma sobie Słowo Boże. Z dnia na dzień będzie zdobywało nowych słuchaczy i nigdy się nie zatrzyma. Taka jest siła świadectwa. Gdy spotykamy Jezusa działającego w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie o tym nie powiedzieć innym. Nawet gdy nie używamy słów, jesteśmy świadkami. Bo wiarę przekazuje się przede wszystkim życiem. Bez specjalnych środków, nakładów i strategii, tylko na mocy autentyzmu, zdobywamy Jezusowi nowych uczniów. Historia Słowa rozpoczęta nad jeziorem Genezaret, trwa po dziś dzień. Teraz więc kolej na nas.

Modlitwa:
Jezu, wraz z całym Kościołem wyczekuję Twojego Ducha. On mi wszystko wyjaśni i wskaże drogę. Umocni moją wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego wołam: Veni, Sancte Spiritus. Amen.

Więcej na dziś:
Dz 28,16-20.30-31
Ps 11,4-5.7