Skip to main content

Jezus jest Słowem Boga. W Nim najpełniej i najpiękniej wypowiedział się Ojciec. Wszystko co najważniejsze w życiu, jest w tym Słowie. Wciąż jednak nie do końca to wszystko rozumiemy. Nie jest to jednak przeszkoda, która powstrzyma moc Słowa Bożego w naszym życiu. Dlatego właśnie potrzebujemy Ducha Świętego – by rozjaśniał wszystko co niezrozumiałe. Tylko dzięki niemu poznajemy Ojca, który objawił się przez Syna.

Przeczytaj – J 16, 29-33

Tweety:
„Ja nie jestem sam”
„Ojciec jest ze Mną”
„Jam zwyciężył świat”

2czerwca

Rozważanie:
Jezus jest w stanie zmierzyć się z samotnością, lękiem i odrzuceniem w godzinie krzyża, dlatego, że ma świadomość jedności z Ojcem. To świadomość, która podtrzymuje Jezusowe życie. On chce, by nasza wiara pokonywała naszą samotność, by była mocniejsza niż niezrozumienie innych ludzi. Świadomość mojej jedności z całą Trójcą ma podtrzymywać moje życie. Dziś, pamięć o tym, że Ojciec jest ze mną, jest już uczestnictwem w Jego zwycięstwie.

Modlitwa:
Jezu posyłaj do mojego serca Ducha Świętego. Niech przypomina mi nieustannie, że nie jestem zostawiony sam sobie. Twoja obecność Jezu jest pocieszeniem i nadzieją mojego życia. Dziękuje Ci, że odnosisz triumf miłości, że chcesz być blisko mnie i zwyciężasz Swoim krzyżem świat. Amen.

Więcej na dziś:
Dz 19,1-8
Ps 68,2-3.4-5ac.6-7ab