Skip to main content

Radość Maryi, Jej entuzjazm i chęć dzielenia go z innymi, to cechy każdego człowieka, który zgodził się na działanie Boga w jego życiu. Ten hymn jest Jej osobistą modlitwą, a jednocześnie włączone jest w niego całe stworzenie. Bo działanie Boga jest zawsze totalne – w nim się jawi sens naszego życia i istnienia kosmosu.

Przeczytaj – Łk 1, 39-56

Tweety:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”
„Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”

31maja

Rozważanie:
Gdy Jezus pojawia się w naszym życiu, nie sposób ukryć radości. I jest to radość zaraźliwa – obejmuje wszystkich, którzy się z nami stykają. Tego nie da się ukryć. Co jest przyczyną tej niesłychanej radości od której pełna jest ta Ewangelia? Wiara Maryi, wiara która polega na odkryciu, że słowo Boga jest prawdziwe i działa z wielką mocą. Nad każdym z nas Pan wypowiedział Słowo Miłości i ono się spełnia w całym naszym życiu. Gdy w to zaczynamy wierzyć, gdy przyjmujemy Słowo, w naszym życiu pojawia się radość, w naszym życiu zaczyna działać Zbawiciel.

Modlitwa:
Panie, nawiedzasz dziś każdego z nas, przychodzisz jak to Ty: ukryty, nierozpoznany, w płaszczu pokory i małości. A jednak czynisz wielkie znaki. Niech Twoja obecność, będzie dla mnie przyczyną radości. Dziś dziękuję Ci, za macierzyństwo Maryi – dzięki Niej błogosławieństwo rozlewa się na wszystkich, którzy usłyszeli Słowo i Mu uwierzyli. Amen.

Więcej na dziś:
So 3,14-18
lub Rz 12,9-16b
Ps: Iz 12,2-6