Skip to main content

Jedność przekonuje szukających Boga. Każdy podział jest fałszerstwem i zgorszeniem.

Dla jedności warto żyć i umierać, jak zrobił to św. Andrzej Bobola. Nie jest to jedność organizacyjna lub strukturalna, lecz jedność, która bierze swój początek ze świadomości ze mamy jednego Ojca. Tylko On może być zasadą, przyczyną – Tym, który sprawia naszą jedność.

Przeczytaj – J 17, 20-26

Tweety:
„Aby wszyscy stanowili jedno”
„Aby i oni stanowili w Nas jedno”
„Aby świat uwierzył”

16maja

Rozważanie:
We wspólnocie Kościoła jedność, nie oznacza jednolitości. Jest to jednak takie bycie razem, gdzie wszystko prowadzi do harmonii. To tylko Jezus przez Ducha Świętego, może wzbudzić różnorodność, pluralizm, wielość a jednocześnie sprawiać jedność. Jeśli adorujemy Trójcę Świętą, to bogactwo, odmienność, różnorodność nigdy nie staje się konfliktem, lecz sposobem przeżywania odmienności we wspólnocie Kościoła. Takiej komunii uczy nas jedność Trójcy, do takiej więzi jesteśmy wszyscy wezwani przez Jezusa, za taką jedność oddał życie św. Andrzej.

Modlitwa:
Jezu, uczyń nas głęboko zjednoczonymi z Tobą, pomagaj nam przezwyciężyć nasze konflikty, nasze podziały, nasze egoizmy i daj być zjednoczeni jedni z drugimi jedyną mocą, mocą miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Amen.

Więcej na dziś:
Ap 12,10-12a lub 1Kor 1,10-13.17-18
Ps 34,2-9