Skip to main content

Jak dobrze uczcić Maryję jako Królową? Ona jest przede wszystkim darem: To nie my mamy zaopiekować się Maryją, to ona otrzymuje nas pod opiekę. Jezus poleca Jej, by się nami zajęła i nas wychowała. Jej królowanie nie jest związane z władzą czy dominacją, ale ze służbą i opieką nad nami i całą Ojczyzną.

Przeczytaj – J 19, 25-27

Tweety:
„Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia”
„Oto syn Twój”
„Oto Matka twoja”

3maja

Rozważanie:
Mama – to ta, która daje życie i wychowuje. Od momentu „testamentu z krzyża” Maryja ma być źródłem wiary i uczyć nas wiary. To jej misja, która trwa także dziś. Jeśli więc dziś nazywamy Maryję naszą Królową, musimy być konsekwentni i mamy dać jej się wychować.

Do jakiej wiary chce wychować nas Maryja? To wiara, która Boga ma za fundament życia, wiara posłuszna wezwaniu, jakie kieruje do nas Bóg; wiara która chce się dzielić z innymi, wiara która jest codziennie ze Słowem Bożym, wiara która nie ucieka od krzyża, lecz w każdej chwili życia towarzyszy Jezusowi.

Maryja jest nam dziś dana jako ikona wiary. Jej królowanie nigdy nie zasłoni Syna, bo Ona będzie zawsze wskazywać na Jego.

Modlitwa:
Jezu, chcę dziś spełnić Twoją prośbę. Chcę dziś przyjąć Maryję do swojego życia. Chcę wierzyć i kochać Cię tak jak Ona. Chcę by była Królową mojego życia. Idąc jej śladami zawsze dojdę do Ciebie. Amen.

Więcej na dziś:
Ap 11, 19a;12,1.3-6a.10ab
Jdt 13, 18bcda.19-20
Kol 1, 12-16