[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Tam przemienił się wobec nich

0
0Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 2.5)

Opowieść o Przemienieniu przesycona jest światłem. Ewangelistom brakuje słów na opisanie tego widoku. Używają metafor słońca, światła, lśnienia, bieli. Marek dodaje: „jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła”. Nie jest dziwne, że skończony ludzki język staje się zbyt ubogi.

Postać Jezusa, którą widzą apostołowie, jest nadprzyrodzona, niebiańska. Dostąpili oni łaski ujrzenia jeszcze w tym życiu niebiańskiej chwały Syna Bożego, wcielonego Boga. „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” — powiedział kiedyś Bóg Mojżeszowi.

naucza

Jednak Piotr, Jakub i Jan — najbliżsi Jezusowi uczniowie — mieli ujrzeć swego Pana w niebiańskiej chwale, aby umocnić wiarę przed nadchodzącą Męką. Mieli zdobyć ostateczny dowód, że Nauczyciel naprawdę jest oczekiwanym Mesjaszem, zapowiedzianym przez Pisma.

Rozmowa Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem, żywymi i poruszającymi się, nie tylko wskazywała, że o Jezusie mówią księgi Prawa i Proroków, lecz także udowadniała naocznie, że dwaj wielcy prorocy nadal żyją; innymi słowy, że istnieje życie wieczne.

Gdyby potrafili właściwie zinterpretować proroctwa mesjańskie w świetle tego, co zobaczyli na Górze Przemienienia (a wcześniej podczas Chrztu), nie załamaliby się podczas Męki. Wiedzieliby, że zgodnie z Pismem Mesjasz musi cierpieć i umrzeć na krzyżu, lecz na trzeci dzień zmartwychwstanie.

Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez wsparcia, gdy wymaga od niego trudnych rzeczy.

W koronce do Przemienienia Pańskiego modlono się kiedyś, aby Jezus przemienił wszystkie nasze troski i kłopoty tak, jak przemienił się na Górze Tabor. Prośmy, abyśmy umieli oderwać wzrok od ziemi, unieść głowę w niebo i wpatrywać się w chwałę Przemienionego Jezusa. Tam, w niebie, On czeka na nas.

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest