[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Szczęśliwa roztropność

0
0Pan Bóg nie rządzi stworzonym przez siebie światem sam, lecz włącza w to człowieka. Pełen łaskawości i miłości, pozwala nam, skończonym i słabym ludziom, uczestniczyć w swoim cudownym dziele Stworzenia.

Dzieje się to wtedy, gdy jako ziemscy, cieleśni rodzice dajemy życie naszym dzieciom, nowym istotom ludzkim. Pozwala nam też uczestniczyć w swoich Boskich rządach. Choć mógłby wszystko czynić bezpośrednio, jak mądry pedagog i rodzic zachęca nas do aktywnego współudziału w prowadzeniu dzieł Bożych.

Teologia wyraża tę prawdę, nazywając Boga „pierwszą przyczyną”, a człowieka — „przyczyną wtórą”. Czym są rządy Boże? Stworzenie wymaga troski, opieki, mądrego kierowania, zaspokajania potrzeb. Człowiekowi, bydłu, młodym lwom, „żyjątkom morskim” i wszystkim innym zwierzętom Bóg daje pokarm „we właściwym czasie”, wodę i wszystko, czego potrzebują (por. Ps 104).

To samo ma czynić każdy z nas, w granicach powierzonych nam przez Boga. Każdy z nas jest tym sługą „wiernym i roztropnym”, o którym mówi Jezus: „Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jejżywność?”. Zauważmy to podkreślenie „właściwego czasu” w obu tekstach. Mamy troszczyć się o innych uważnie, starannie, z miłością, mądrze, wtedy, gdy trzeba i tak, jak trzeba – a nie byle jak, byle kiedy, aby zbyć.

medytacja1

W jakich granicach mamy to czynić? Kto jest tą „służbą”, nad którą Pan nas „ustanowił”?„Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie… Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 35–40)!

Bóg, aby działać, potrzebuje naszych rąk, naszych nóg, naszych oczu, naszych serc… Szczęśliwi, błogosławieni — już na całą wieczność — będziemy, gdy nasz Pan zastanie nas przy tej czynności.

Zastanów się:
1. Czy dostrzegasz wielkie zaufanie i szacunek Boga do Ciebie, przejawiające się we włączeniu Cię do współudziału w Jego działaniach?

2. Kto w Twoim otoczeniu został powierzony Twojej trosce? Czego konkretnie tym ludziom czy innym stworzeniom potrzeba?

3. Czy udzielana przez Ciebie pomoc jest roztropna, tzn. adekwatna do potrzeb, w odpowiednim momencie, lecz także uwzględniająca Twoje możliwości?

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest