[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Przyciągnę wszystkich do siebie

0
0Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12, 31-32).

Na mękę i śmierć Chrystusa można patrzeć dwojako. Jeden sposób to ostateczne uniżenie, ostateczne wyniszczenie Syna Bożego.

Jest to Pawłowa teologia kenozy („ogołocił samego siebie… stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej”), zdruzgotanie niewinnego Baranka niewyobrażalnym cierpieniem w zastępczej ofierze za cudze winy, zapowiedziane sześć wieków wcześniej w proroczych Pieśniach o Słudze Pańskim: „podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę… nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem… jak wielu osłupiało na Jego widok — tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic… przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy; zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć…

krzyż

Jest też drugi sposób: teologia chwały. W tym ujęciu krzyż staje się królewskim tronem lśniącym drogimi klejnotami, na którym w triumfie objawia się panowanie Władcy wszechświata; staje się zielonym drzewem, wypuszczającym świeże gałązki i owoce, a spływające po nim krople krwi — winnymi gronami ciężkimi od życiodajnego napoju.

Chrystus sam wstępuje na krzyż jak na rydwan królewski, a po zmartwychwstaniu podnosi go wysoko jak berło czy sztandar, znak zwycięstwa nad diabłem i śmiercią. Teologia ta jest typowa dla św. Jana i Ojców Wschodnich.

Obie są prawdziwe, obie powołują nas do oddania czci Zbawicielowi i hojnego czerpania z owoców Jego Męki.

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest