[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Postępuj tak, jak On

0
0Kto twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. 1 J 2,6

Rozważanie:

Dobrze jest przyznawać się do Chrystusa i słuchać Jego słów. Dobrze jest szukać u Niego pomocy, wsparcia, pociechy. Ale to nie wystarczy.

kto

Trzeba też „chodzić za Nim”, co w języku biblijnym oznacza: naśladować Go. Naśladować, czyli postępować tak, jak On. Jak to robić? Nikt nie wymaga od nas, byśmy byli wszechmocni, doskonali, wszystkowiedzący — nie jesteśmy przecież Bogiem. Wystarczy, że będziemy wpatrywać się w Niego i prosić, żeby nam pokazywał, jak iść za Nim; i On sam wskaże nam drogę.

Do wykucia:

Kto twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

1 J 2,6

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest