[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Dzisiaj – 18 marca 2015

0
0Dzisiaj każdy chrześcijanin nazywa Boga Ojcem. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że dla nikogo nie wydaje się to czymś dziwnym.

Przeczytaj: J 5,17-30

Tweety:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne

Rozważanie:
Dwa tysiące lat funkcjonowania wspólnoty Kościoła zaowocowało spowszednieniem faktu, że używamy „terminologii rodzinnej” (czyli kojarzącej się z najgłębszymi więziami) do opisu naszej relacji z Bogiem. Niestety za czasów Jezusa było zupełnie inaczej. Między ludźmi a Stwórcą nie było możliwe takie „pouchwalanie się”. W kontakcie z Bogiem akcentowano Jego majestat i wielkość, a nie tak intymną bliskość, jak odczytują to chrześcijanie (szczególnie dzisiejszych czasów).

Dzisiaj - 18 marca 2015

Wspomniane w dzisiejszej Ewangelii, nastawienie Żydów do relacji człowiek-Bóg spowodowało, że o wiele trudniej było im zrozumieć bliskość Jezusa jako Syna Bożego do swojego Ojca -Boga. Nie mieściło im się w głowie, że Stworzyciel może aż tak wyjść naprzeciw człowieka. Chociaż słyszeli w proroctwach o Emmanuelu (Iz 7,14), czyli Bogu z nami, potrzebowali chyba jeszcze wiele czasu, by się przygotować na tak wielki „krok zaufania” Boga w stronę ludzkości.

Na szczęście, Bóg nie czeka ze zbawczymi działaniami na znak gotowości od ludzi, lecz sam wyczuwa najlepszy moment. Nam jedynie pozostaje cieszyć się, że już to nastąpiło oraz wpatrywać się w Chrystusa, który w swoim nauczaniu i pozostawionych sakramentach „odśnieżył” nam drogę do Boga. Gdyby nie Syn Boży i Jego dzieło zbawienia, dobry Bóg pozostawałby w naszym ludzkim rozumowaniu zbyt zimny, by przychodzić do Niego z gorejącym i pełnym radości sercem…

Modlitwa:
Panie, daj mi odwagę i mądrość, bym dobrze korzystał ze wskazań Jezusa. Rozkochuj mnie w Ewangelii, bym ciągle korzystał z Niej w celu rozpalania mojej miłości do Boga. Amen.

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest