[do_widget "Tekst" title=false] [do_widget "Kategorie" title=false] [do_widget "Szukaj" title=false] [do_widget "Kalendarz" title=false]

Dzisiaj – 14 listopada

0
0Najgorsze, co może spotkać pracownika, to nie otrzymanie należnej mu zapłaty za wykonane zlecenie. Czasami może się to zdarzyć, nie z powodu złej woli pracodawcy, tylko w wyniku błędnego zrozumienia wyznaczonego mu działania. Oby niedoszło do takiej sytuacji, gdy będziemy „zdawać sprawę” na Sądzie Ostatecznym. Bóg nie chciał bowiem, byśmy postępowali w życiu „na oślep”, lecz dał nam konkretne zasady, które trzeba brać pod uwagę, by nie robić „duchowych bubli”…

Przeczytaj: 2 J 4-9

Tweety: 
Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku […].

1411

Rozważanie:

Drugi List św. Jana Apostoła, choć bardzo krótki, porusza bardzo ważną sprawę w głoszeniu Ewangelii – poprawność doktryny. Nie można bowiem traktować prawdy Słowa Bożego lekkomyślnie. Założenie, że każdy ma „jakąś część prawdy” nie zawsze jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Chociaż trzeba kochać wszystkich ludzi, nie każdego można obdarzyć takim samym zaufaniem i autorytetem. Jest bowiem niebezpieczeństwo (zgodnie z tym, co mówi polskie przysłowie), że jeśli „wejdziemy między wrony to musimy krakać jak i one”.

Należy więc poddać rozeznaniu to, co słyszymy o Jezusie. Dzisiaj jest to łatwiejsze niż za czasów św. Jana Apostoła. Mamy przecież w Kościele o wiele więcej specjalistów niż kiedyś. Będąc więc „intelektualnie posłuszni” Jego głosowi, „nie zejdziemy na manowce” błędu i niepoprawnej doktryny.

Na pewno, gdy będziemy zgodni z tym, czego naucza Kościół, nie zdziwimy się „na końcu czasów”, że nasze poglądy były propagandą jakieś grupy, zamiast życiodajnymi słowami Chrystusa…

Modlitwa:
Panie, strzeż mnie od fałszu i heretyckich poglądów. Stawiaj na mojej drodze ludzi, którzy będą mnie kierować do życia wiecznego, a nie na „drogi własnego interesu”. Daj łaskę opamiętania tym, którzy przewrotnie cytują Twoje słowa, aby zwodzić „maluczkich” do czynienia dwuznacznych rzeczy. Amen.

Leave a reply

Copyrights TwojaBiblia.pl 2014 

Created by agencja kręci się!

KontaktPolityka prywatnościRegulamin
Facebook | TwitterGoogle +Pinterest