Skip to main content

Jeżeli tak wielką moc ma modlitwa uwielbienia, to pomyśl sobie co może uczynić z twoją duszą.

Ewangelii według św. Marka: odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc: ”Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje”.

Uwielbienie ma tak wielką moc, że zmienia rzeczywistość. Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii, w tym momencie, w którym Jezus, przez uwielbienie zmienia najgłębszą istotę tego chleba, który łamał.

Ta modlitwa uwielbienia, którą Jezus wysłał do swojego Ojca w niebie sprawiła, że rzeczywistość przemieniła się tak głęboko, iż to co do tej pory było chlebem, nagle stało się Ciałem Pana. Jeżeli tak wielką moc ma modlitwa uwielbienia, to pomyśl sobie co może uczynić z twoją duszą. Jak głęboko może przemienić ciebie? Jak głęboko może ciebie konsekrować w Ciało Pana? To, że zaczniesz uwielbiać. Do zobaczenia jutro.